top-banner-2

Cẩm nang Kinh doanh Thứ ba, 15/08/2023, 16:00 GMT+7
TP.HCM ủy quyền cho địa phương lập hội đồng thẩm định giá đất

Việc ủy quyền cho địa phương lập hội đồng thẩm định giá đất là một trong những nội dung được vận dụng theo các cơ chế chính sách theo nghị quyết 73 của Chính phủ. 

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành (1-9) cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 - Ảnh: QUANG ĐỊNH 

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành (1-9) cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM vừa có quyết định về việc ủy quyền cho UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập hội đồng thẩm định giá đất.

Hội đồng này sẽ do chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện làm chủ tịch. Lãnh đạo phòng tài chính hoặc phòng tài chính kế hoạch làm phó chủ tịch thường trực. Lãnh đạo phòng tài nguyên và môi trường làm phó chủ tịch.

Các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện quyết định.

Phòng tài nguyên và môi trường sẽ giúp UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Ngoài ra, UBND TP còn ủy quyền cho các địa phương quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 

Xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. 

Việc ủy quyền được thực hiện kể từ khi quyết định này có hiệu lực thi hành (1-9) cho đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật Đất đai năm 2013. 

Đối với các hồ sơ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất TP trước ngày này thì vẫn tiếp tục thẩm định, trình UBND TP.HCM phê duyệt.

UBND TP giao các địa phương tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền. 

Lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung ủy quyền quyết định giá đất cụ thể và thanh, quyết toán theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được ủy quyền gửi Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30-11 hằng năm để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND TP.HCM xem xét, quyết định. 

Cấp huyện sẽ lập hội đồng thẩm định giá đất

Ngày 6-5 vừa qua, Chính phủ ban hành nghị quyết 73 về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương sẽ căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kết luận 14 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện ủy quyền cho UBND cấp huyện một số nội dung.

Trong đó có việc ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất cụ thể và thành lập hội đồng thẩm định giá đất.

(Nguồn: Tuoitre.vn


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

hoa-moc-thien

e-banner-wedding-2

hoa-moc-thien-2

banner eastin

viettien

metro-sai-gon