tsm-top-banner

Doanh nghiệp Thứ ba, 23/07/2019, 16:03 GMT+7
FPT đạt 2.139 tỷ đồng LNTT trong 6 tháng, tăng trưởng 27%

Trong nửa năm qua, cổ phiếu FPT tăng liên tục với mức tăng hơn 26%.

fpt

CTCP FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 12.492 tỷ đồng - tăng trưởng 22,2% và lợi nhuận trước thuế đạt 2.139 tỷ đồng - tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.780 tỷ đồng và 1.418 tỷ đồng, tăng 26,1% và 28,5% so cùng kỳ năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.097 đồng, tăng 28,0%.

FPT đạt 2.139 tỷ đồng LNTT trong 6 tháng, tăng trưởng 27% - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh theo khối: LNTT khối Công nghệ tăng trưởng 44,4%

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 6.964 tỷ đồng và 855 tỷ đồng, tăng tương ứng 27,6% và 44,4% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 4.932 tỷ đồng, tăng 37,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 742 tỷ đồng, tăng 39,5%. Tất cả các thị trường nước ngoài đều có mức tăng trưởng doanh thu tốt trên 26%, trong đó thị trường Mỹ đạt mức tăng trưởng doanh thu cao nhất, tăng 85,8% so với cùng kỳ.

Với chiến lược tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu mảng dịch vụ này mang lại 1.654 tỷ đồng cho FPT, tăng 40,9% so với cùng kỳ, đóng góp 34% tổng doanh thu của khối Công nghệ tại thị trường nước ngoài (tỷ trọng này trong 6 tháng đầu năm 2018 là 33%).

Khối Viễn thông đạt 4.922 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,4%, đạt 103% kế hoạch lũy kế, LNTT đạt 822 tỷ đồng, tăng 13,0%, tương đương 107% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 4.650 tỷ đồng và 684 tỷ đồng, tăng lần lượt 17,7% và 15,5% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh theo thị trường: LNTT từ thị trường nước ngoài tăng 36,1%

Sau nửa đầu năm 2019, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 5.208 tỷ đồng doanh thu, tăng 34,0% và 802 tỷ đồng LNTT, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (6 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 35%).

FPT đạt 2.139 tỷ đồng LNTT trong 6 tháng, tăng trưởng 27% - Ảnh 2.

Cổ phiếu FPT tăng hơn 26% trong 6 tháng gần nhất.

Theo Trường An - ttvn.vn - 23/9/2019

Link nguồn: http://ttvn.vn/kinh-doanh/fpt-dat-2139-ty-dong-lntt-trong-6-thang-tang-truong-27-4201923715280672.htm

 


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Genli